ทีมงาน NineNAS ของเรามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ Synology มานานกว่า 10 ปี การนำไปใช้งานมีตั้งแต่ NAS ขนาดเล็กเพื่อใช้ภายในครอบครัว ไปจนถึงระบบที่จำเป็นต้องใช้ NAS แบบ HA Cluster ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรระดับ 4-9 (99.99%)

จากวิกฤตการณ์ Covid-19 ทำให้หลายองค์กรเปลี่ยนแปลง infrastructure ด้าน IT เพื่อรองรับการทำงานแบบ Remote มากขึ้น การใช้ เทคโนโลยี NAS ของ Synology เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Shared Storage, Backup Storage, VPN, Collaboration Suite และ Surveillance เป็นต้น

Hot Items (สินค้ายอดนิยม)

New Products (สินค้าใหม่)